Vysvetlenie pojmov o duši

Je vhodné doplniť k tejto téme definície niektorých pojmov, aby pri čítaní nedochádzalo k omylom a nepochopeniam.

Vo viacerých mojich prácach a aj v tejto sa stretávame s nasledovnými pojmami:

  • Duša
  • Duch
  • Emočné telo
  • Vyslané vedomie
  • Vytvorené vedomie

 

Ako vždy a všade, aj pri tejto téme si musíme plne uvedomovať správne pomenovania a aj správne chápanie týchto pomenovaní. Začneme teda s vysvetlením pojmu Duša.

Duša

Dušaje pojem všeobecne používaný v spojitosti so živým človekom. Všetci poznáme výrazy ako „cítil som na duši radosť“, alebo „bolí ma duša“. Pri týchto vyjadreniach si ani neuvedomujeme ako, ale pritom správne priraďujeme pojem duša k živému človeku – živému tvorovi. S pojmom duša sa stretávame aj pri téme smrti, ale hlavne v súvislosti, keď už „duša opustila telo“ a teda nastala fyzická smrť.

Duch

Duch je zaužívané označenie bytosti, ktorá po smrti jedinca neopustila fyzický svet. Inak povedané, ostala zaseknutá v medzipriestore, pretože už nepatrí do života fyzického, no nedostala sa ani do svojho domovského paralelného sveta.  V tomto stave sa ešte emočné telo neoddelilo od duše, teda po smrti ostáva spojená duša s emočným telom ako jeden celok. Pod pojmom duch sa teda myslí prípad, kedy duša neodišla skrz tunel do sveta paralely. Toto sa stáva hlavne vtedy, ak sila emočného tela je tak povediac „väčšia“, ako sila tunela ktorý sa v momente fyzickej smrti pre dušu otvoril.

Emočné telo

Emočné teloje jedna časť duše. Po oddelení sa od duše a jej vstupe do tunela tu môže zostať po emočnom tele energetická stopa, ktorú vídame ako hmlovitý úkaz na tmavom pozadí. Je to energetický pozostatok  Ducha. Hmlovitý úkaz je teda energetická substancia pozostatku Ducha a konkrétne pochádza z časti nazývaného Emočného telo. Tento energeticky úkaz sa na fyzickej úrovni prejavuje ako hmlovinovitý opar – niečo ako energia z hmoty, ktorá tu zostala v našej rovine na takmer hmotnej úrovni. Tento fenomén vzniká ako pozostatok energie hmoty. To, čo vstupuje do tela, je na nehmotnej úrovni. To, čo tu ostane, je energeticky hmotný pozostatok. Tento „hmotný pozostatok“ je naplnený všetkým, čo človek počas života zažil. Často sa na niektorých miestach objavuje hmlovinovitý úkaz, ktorý nie pozostatkom duše, ale energeticky sa tak javí na základe silného vyžarovania spodnej vody. Aj telo človeka  obsahuje  50 -60% vody. A tu niekde je to premostenie a odpoveď na otázku, čo to tu teda zostáva ako „hmotný pozostatok“ po tom, ako odíde emočné telo a aj duša.
Duchom nazývame to, čo po smrti zostáva zaseknuté v medzipriestore a skladá sa z duše a emočného tela. Viac sa dočítate v časti Život emočného tela.

Vyslané vedomie

Vyslané vedomie (vedomie duše)je časť našej vôle, časť nášho vnútorného ja, ktoré vieme ako formu sily vedomia vyslať do diaľok. Odporúčam prácu kolegu Markusa „Vesmír a jeho zákutia“, kde sa dočítate o tejto téme viac.

Vytvorené vedomie

Vytvorené vedomie je produktom magického úkonu, je to akási kópia nášho ja. Mágovia ho vytvárajú za rôznymi účelmi, v tejto práci pomáha ako identická forma informačného zdroja, alebo zdroja rozdelenia časti vedomia. Hlavne tam, kde sa vopred dá umiestniť program, ktorý bude fungovať i bez nášho priameho vplyvu v čase práve danom – prítomnom, hoci my sa v tom čase venujeme inej činnosti.

 

 

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *