Tri druhy ega

man

Nedávno som v knihe „Návrat pokojamilovného bojovníka“ od Dana Millmana natrafila na zaujímavú pasáž. Týkala sa troch druhov ega, ktoré má každý človek v sebe. Čiastočne sa to zhoduje s teóriou Sigmunda Freuda o základných zložkách ľudskej psychiky, avšak z pohľadu duchovnej cesty sa na to dá pozrieť aj trošku inak, než prísne vedecky. Každé z nich má svoje kladné aj záporné stránky a človek dokáže naplno rozvinúť svoj potenciál len vtedy, pokiaľ všetky tieto súčasti spolupracujú správnym spôsobom.

Základné ego je ako dieťa. Riadi sa len svojimi pocitmi a túžbami, za ktorými ide bez ohľadu na okolnosti. Nepozná prekážky, nepozerá sa na to, čo je možné alebo nemožné, skrátka len existuje, vníma, cíti, prežíva všetko tak ako to prichádza. Chce si užívať to príjemné plnými dúškami nehľadiac na následky. Samo o sebe je však ako neriadená strela, ktorá nikdy netrafí do cieľa, potrebuje navigáciu.

Vedomé ego je presný opak základného ega. Je ako robot. Vyhodnocuje a analyzuje fakty, zhromažďuje informácie a na základe nich hľadá optimálny postup. Na svet sa díva chladne a nezúčastnene, riadi sa len prísnou logikou. Všetko v jeho ponímaní má svoje miesto, svoje pravidlá, svoju definíciu. Je imúnne voči citom, telo vníma ako nástroj pre prejavy svojho správne vypočítaného konania. Bez hravosti a vnímavosti základného ega však nemôže byť skutočným človekom, len existuje v sterilnom svete podľa vzorca problém – riešenie – ďalší postup.

Aby tieto dve zložky dokázali spolupracovať, musia sa nájsť, uvedomiť a pochopiť, vzájomne sa podporovať a využívať svoje vlastnosti správnym spôsobom podľa toho, či je v danej situácii na mieste cit alebo logika. Takto spolu dokážu rozvíjať potenciál duše človeka.

Na to je však potrebný kontakt aj s treťou zložkou, ktorá sa už uvedomuje o čosi ťažšie a tou je vyššie ego. Ja by som to nazvala vnútrom, dušou, kontaktom so sebou samým, so svojou intuíciou. Ak ju dokážeme prijať a pochopiť, bude neoceniteľným vodcom na našej ceste duchovného rozvoja, na ktorej budeme musieť využívať tak vedomé, ako aj základné ego, samozrejme v správnom pomere a optimálnym spôsobom. Iba snahou o spojenie s vyšším egom sa z nás stáva to, k čomu sme boli predurčení, iba vtedy dokážeme plnohodnotne rozvinúť svoje Ja tak, ako si to duša pred príchodom na tento svet naplánovala a splniť si tu úlohy, ktoré máme stanovené.

1 Komentáre

  1. MarkusMarkus

    Naozaj krásne vystihnutá podstata duše a systému fungovania nášho ega a jeho odtieňov. Nikdy by som si nepomyslel, že sa duša dá vystihnúť a popísať cez zložku ega… Freuda a jeho psychológiu osobnosti má naštudované snáď každý, čo prešiel vysokou školou, ale prepojenie na pochopenie duše je naozaj unikátny nápad!

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *