Spolupráca s Ašaratom

Osobne som veľmi rád, že sa nám v rámci skupiny Therion podarila spolupráca s človekom, ktorého si nesmierne vážim. Pamätám si na prvé stretnutie s Ašaratom spred 15 rokov, kde som mal možnosť zúčasniť sa jeho prednášky o mágii. V tom čase bolo len pár ľudí na Slovensku, ktorí verejne s touto témou vystupovali a ešte menej bolo tých, ktorí jej aj naozaj rozumeli. Sám som mal neskôr možnosť spoznať tohto mága a ezoterika aj ako kolegu ale aj ako priateľa. Bez akýchkoľvek okolkov a zbytočných prikrášľovaní, môžem s rukou na srdci vyhlásiť, že sa jedná o jedného z najvýznamnejších mágov, s ktorými som sa mal tú možnosť a česť stretnúť.

Uvediem ešte pár riadkov, ktorými som Ašarata predstavoval pri jeho kurze, ktorý sa nám spolu podarilo zorganizovať:

Ezoterická skupina Therion si dala za poslanie spájať rôznych ezoterikov, ktorí sa zaoberajú duchovnými témami ako napríklad mágia, okultizmus, veštenie alebo astrálne cestovanie. Týmto sa nám podarilo nadviazať aj spoluprácu s Ašaratom, ktorý má už svoje stále meno v rámci ezoterickej obce nielen na Slovensku ale aj vo svete. Ašarat napísal už zopár kníh, ktoré sa vyučujú pod rúškom tajomstva pár desaťročí a tieto knihy sú bežnej verejnosti nedostupné. Takisto som sa mal možnosť s ním stretnúť asi pred 15 rokmi a už v tej dobe znamenal v očiach mnohých ezoterikov jeden z najvyšších piedestálov mágie na Slovensku a v Čechách. Tentokrát máte možnosť sa osobne stretnúť s Ašaratom a jeho učením, z ktorého časť predkladá verejnosti vrátane niektorých kníh, ktoré si budete môcť objednať či už na našom webe www.therion.sk alebo aj priamo na prednáške.

Myslím si, že predstavenia typu – máte možnosť stretnúť sa s jedným z najväčších mágov na Slovensku a podobne – môžu byť v istom slova zmysle aj odraďujúce pretože sám som bol prítomný, keď na rôznych prednáškach boli predstavovaní tí najlepší ezoterici, liečitelia, veštci a podobne avšak sám som si utvoril jasný obraz toho, kam daný človek v rámci určitých stupienkov skúseností a vedomostí patrí. Preto by som bol rád, ak by ste sami mali možnosť stretnúť sa priamo s Ašaratom a utvoriť si tak vlastný obraz, ktorý ale verím, že bude patriť medzi tie najdôležitejšie momenty vášho života.

Ak by ste sa chceli o Ašaratovi dozvedieť viac, navštívte jeho stránku: www.asarat.sk

Ešte raz, veľmi sa teším na budúcu spoluprácu a verím, že prinesie nové ovocie či už v nových publikáciách, kurzoch alebo aj v tom, že vedomosti a skúsenosti od Ašarata budú môcť byť takto predstavené verejnosti a pre tých, ktorý ešte majú záujem o zdokonaľovanie sa vo svete duchovna, mágie a ezoteriky.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *