Harmonizácia vzťahov, lásky, úspechu, financií

Therion rozvoj

50.00 €

Kategórie:

Bližšie informácie

Pri harmonizácii vzťahov, budovanie alebo posilnenie lásky, úspechu alebo peňazí pracujeme pri programovaní podobne ako pri amuletoch avšak pri tomto úkone je program bližšie špecifický na učitú udalosť, osobu, a pod.

Keď napr. pri amulete integrujeme do neho program všeobecnej ochrany, pri programovaní v tejto súvislosti harmonizácie pracujeme s konkrétnym programom – napr. pri ochrane, je potrebné určiť pred kým – čím má byť daná ochrana – nie na všeobecnom leveli.

Naviac pri harmonizácii lásky je tiež potrebné vedieť meno daných osôb, koho chceme harmonizovať, nielen všeobecný program, že kto sa okolo vás pohne, hneď sa do vás zaľúbi.

Program je potrebné časom opakovať alebo posilniť – preto je tiež potrebná Vaša spätná väzba na zmeny či už pri chovaná danej osoby, alebo situácie okolo Vás. Tiež je tu potrebné zadefinovať dobu, po ktorú má program fungovať a pôsobiť na konkrétnych ľudí alebo situácie.