Astrologický profil – komplexný (profil osoby, vzťahy)

03_04

30.00 €

Katalógové číslo: 006
Kategórie:

Bližšie informácie

Astrológia je jedna z najstarších vied postavených na predpoklade, že existuje prepojenie medzi astronomickým pohybom planét, hviezd a udalosťami vo svete ľudí.

Či už Indiáni, starovekí Číňania alebo Majovia rozvinuli systémy na predikciu udalostí na Zemi, či už z pohľadu prírody, zmeny počasia, prírodné katastrofy, ako aj predikciu správania sa ľudí, ich daností a ciest od narodenia až po jednotlivé časové úseky, vzťahov medzi ľuďmi a udalosťami a to všetko na základe pozorovania hviezd a nebeskej oblohy.

Astrológia, s ktorou najčastejšie prichádzame do styku my v Európe sa väčšinou skladá zo systému horoskopov a astrologických profilov, ktoré vypovedajú najvýznamnejšie aspekty osobnosti človeka a podľa ktorých sa dajú predvídať budúce udalosti vo živote jednotlivca alebo párov, skupín. Najčastejšia metóda je zistenie udalostí a vplyvov na základe pozície slnka, mesiaca a iných nebeských objektov v čase narodenia alebo v porovnaní so súčasným alebo budúcim časom.

Pri svojej práci sa nezaoberáme len slnečným znamením (znamením zverokruhu) ako je to pri väčšine horoskopoch a jednoduchých astrologických profilov ale výchádzame tiež z postavenia ostatných planét v okamžiku Vášho narodenia. Dlhoročné skúsenosti a bádanie v tejto oblasti nám poskytuje úžasný pohľad do vnútra našej osobnosti. Pri svojej práci sa opierame o zložité a jednoznačné astronomické a astrologické výpočty a mapy.

Môžete si vybrať zo širokej ponuky:

  • Vlastný osobnostný profil na základe astrológie
  • Osobný horoskop na daný časový úsek
  • Partnerský profil alebo horoskop na daný čas
  • Výpočet udalostí

Čo potrebujeme?

  • Dátum narodenia
  • Miesto a čas narodenia
  • Predmet zamerania – či chcete osobný profil, profil priateľa/priateľky, partnerský horoskop, alebo či máte astrologické predpoklady založiť nový biznis v danom čase, začať s novou láskou, prácou a pod.