Odstránenie kliatby a exorcizmus

Pod kliatbou rozumieme silný zásah, či už osudu – zmena na karmickej úrovni alebo zásah mága. Pri týchto záležitostiach ide často o balancovanie na strane života a smrti samotného mága, ktorý kliatbu odstraňuje. Keď vám mág povie, že kliatby odstraňuje “ľavou zadnou” a že je pri tom chránený a v bezpečí, rovno mu môžete podať ruku na rozlúčenie a vedzte, že tento jedinec používa mágiu len ako marketingový ťah, ale tam to začína aj končí.

Pri exorcizme je podobne ako pri kliatbe naviazanie tentokrát však nie “iba” programu ale samotnej bytosti na dušu človeka. Exorcizmus je proces vyhnania / odpojenia tejto bytosti alebo entity od duše a aury človeka. Taktiež je pri tomto potrebné “zaplátať dieru” – t.j. následky, ktoré to na človeku zanechá. Mnohokrát už po samotnom vyhnaní nepriateľa táto bytosť zanechá v tele človeka bežiace programy, ktoré pre neho samotného znamenajú pád – častokrát aj smrť. Preto je potrebný profesionálny zásah nielen na vyhnanie ale aj vymazanie programov. Taktiež je potrebné izolovať túto bytosť aby nemohla následne po akte exorcizmu znovu napadnúť dušu človeka. Nakoľko sa naozaj pri tomto poškodí aurický obal jedinca, je potrebné dať tento obal do pôvodného stavu a posilniť ochranu, aby ostatné bytosti nenašli vhodnú obeť, ktorá je už poškodená alebo pripravená na jednoduché vniknutie.

Na odstránenie entity, bytosti, či kliatby je potrebná analýza proti čomu a proti komu má dotyčná/ý tú česť stáť. Ide o to, že častokrát sa využívajú ďalšie osoby na prekrytie kliatby a tak sa častokrát bežný mág ani len nedozvie, že kto naozaj za kliatbou stojí. Je to potom veľmi nebezpečné pretože druhá strana môže potom zaútočiť na nepripraveného klienta a mága zároveň. Tí si budú myslieť, že príčinu odstránili a pritom len pošteklili tigra, ktorý sa ešte nemusel prejaviť v plnej sile. Čo môže nastať neprofesionálnym zásahom si radšej ani nemusíme predstavovať. Alebo ak je pri exorcizme bytosť, ktorá pochádza z paralelného sveta a je silnejšia ako čokoľvek, čo ste doteraz mali možnosť stretnúť – je potrebné mága, ktorý nie je len priemerný ale patrí medzi najlepších vo svojom obore.

Bohužial sme sa vo svojej praxi stretli s mnohými pseudo-mágmi a odstaňovačmi kliatieb, diabla, exorcistami a pod. – pričom väčšina z nich nemala ani len tušenie o čom rozpráva, o tom, že sa k tomu priblížila aj v praxi ani nehovoriac. Ďalšiu skupinu tvorili tí, ktorí síce dokázali pracovať aj v rámci mágie, ale len na určitej – priemernej úrovni – čo je ešte nebezpečnejšie ako prvá skupina cirkusantov, ktorí si pýtajú obrovské peniaze a žijú tak z nešťastia klientov. Takíto cirkusanti pripomínajú parazitov, ktorí nepomáhajú ale cucajú zo svojich obetí peniaze a živia sa na nešťastí iných. Nemôžeme však viniť klientov, pretože na ich úrovni ako môžu rozoznať, čo je mágia a pomoc a čo je len divadlo, ktoré je na nich hrané? Tu by sme Vám radi pomohli s jednoduchou radou – síce nemusíte byť školení v ezoterických vedách alebo duchovných oblastiach, ale každý máme svoje vnútro, ktoré pozná pravdu. Riaďte sa ním.