Ruth – Liečivé kosti Zeme alebo história terapie vzácnymi kameňmi I.

Quartz_oisan

Príbeh o mineráloch a kryštáloch má mnoho verzií v podaní mnohých autorov. Človek, ktorý sa otvorí tomuto zázračnému svetu svetla sa bude mať stále čo učiť. Preto otvorte dokorán svoju myseľ, prijmite a vstrebajte svojím bytím tie časti, ktoré Vám znejú pravdivo. Tie, ktoré Vás neoslovujú prejdite bez toho, aby ste ich odsudzovali…

Všetko v živote ako vieme sa začína hýbať od neviditeľného až po hmatateľné. Kráľovstvo minerálov a kryštálov učarovalo svojim kúzlom ľudskému pokoleniu už od jeho najrannejších známych dejín. V Biblii, v 2. knihe Mojžišovej je zaznamenané, že Boh obdaril Árona svojou mocou tak, že mu prikázal nosiť na srdci hrudný štít, na ktorom bolo 12 drahých kameňov usporiadaných zvláštnym spôsobom do štyroch radov. Májovia a Americkí indiáni používali kryštály nielen na diagnostikovanie, ale i liečenie chorôb. Rubínové kryštály, prírodné i umelé sa používajú v laseroch pre mikroskopickú chirurgiu. Kryštály kremeňa sa používajú v ultrazvukových prístrojoch, v hodinkách a pamäťových čipoch počítačov.

„…Bohyňu Themis dojali zbožné slová a zjavila im túto veštbu: Odíďte z chrámu a pokryte si hlavy. Uvoľnite svoje opásané odevy a hádžte za seba kosti svojej veľkej rodnej matky…“

„Zostúpili z hory, prikryli si hlavy, uvoľnili šaty a podľa príkazu hádzali za chrbát kamene, kosti zeme. A kamene, úlomky skál, pozvoľna strácali svoju tvrdosť, boli čoraz poddajnejšie a ako mäkli, začali meniť svoju podobu. A keď vyrástli a ešte zjemneli, dali sa už rozoznať ľudské tvary… Vlhkejšie, hlinitejšie časti sa menili na mäso a svalstvo, z toho, čo bolo na nich tvrdé a neohybné, vznikli kosti. A žily v kameni zostali žilami aj v ľudskom tele… Z kameňov vrhaných z rúk Deukalióna sa stali muži, z kameňov, ktoré za seba hádzala Pyrrha, znova sa zrodilo ženské pohlavie. Preto sme pokolením pevným a zvyknutým znášať utrpenie, čím dávame dôkaz o svojom voľakedajšom vzniku…“

Dávnovek a starovek: dary Matky Zeme

Už od nepamäti využívali mnohé kultúry, civilizácie a národy silu ukrytú v kamencoch na mnohopočetné účely rôznorodým spôsobom. Drahokamy, jedny z najpozoruhodnejších darov prírody, boli cenené pre svoju krásu rovnako ako pre svoje tajomné účinky. Príslušníci ľudského rodu uctievali príslušníkov rodu minerálneho ako božích poslov, využívali ich ako účinnú ochranu pred nešťastím a chorobami, používali na zušľachťovanie tela i duše a na napĺňanie ducha silou, láskou i múdrosťou. Verili v nadprirodzenú moc kameňov nad zdravím i životom človeka aj v to, že v podobe „zázračných“ a „magických“ kameňov prinášajú šťastie, prosperitu, hojnosť, vitalitu. Vedomosti o magickom a liečivom pôsobení kameňov boli údajne známe už v bájnej Atlantíde, odkiaľ sa po jej zničení rozšírili postupne do celého sveta. Prvé overené správy o magických a hojivých aplikáciách kameňov pochádzajú zo 4. tisícročia pred naším letopočtom z oblasti Sumeru. V Babylone aj v Asýrii poznali liečivé tinktúry z drahokamov. Najstaršími známymi prostriedkami veštby boli kosti a kamene… V starom Egypte sa stali drahokamy, náležiace iba bohom, symbolmi vecnosti, nehynúcej krásy a lesku. Dávali sa zosnulým do hrobu ako ochrana a istá forma strážnych sprievodcov po ceste na onen svet. S podobnými zvyklosťami sa stretávame aj v iných častiach starovekého sveta. Indiáni takmer všetkých nám známych kmeňov nosili vrecúško s drahokamami a rôznymi predmetmi, považovanými za posvätné. V ich viere kamene spájali dušu a ducha s pozemskými a nebeskými silami. Kryštály sa nepoužívali len na diagnostikovanie, lež i na liečenie neduhov. Veľké a číre kryštály sprostredkovávali nahliadnutie do minulosti i veštbu vecí budúcich. Podrobné návody na prípravu elixírov, práškov, pást a ďalších pomerne komplikovaných liečiv z kameňov nájdeme v staroindických spisoch zvaných Védy. Pre starých Rimanov neboli drahokamy len symbolom moci, bohatstva a prepychu, ale aj úžitkovými predmetmi. Napríklad cisár Nero nosil veľký smaragd ako monokel, čím si bystril zrak, a rímski patricijovia si hladením krištáľových gúľ chladili v horúčavách ruky.

Stredovek: zázraky sveta
Mocnári všetkých dôb a rôznych národov sa pýšili drahokamami vo svojich korunovačných klenotoch a vladárskych trónoch. Pod ich vplyvom mali rozhodovať múdro, spravodlivo a srdcom ako centrom lásky a sily. Cirkevné stavby sa bohato zdobili vzácnymi kameňmi, čo malo ich návštevníkom dodať pokoj, zdravie a rozvážnosť, posilniť ich vieru a pripraviť ich na prijatie posolstiev nebies. V kresťanskom stredoveku panovalo presvedčenie, že Boh prepožičal kameňom zázračnú moc. Snáď najpodrobnejšie a dodnes najobľúbenejšie ponaučenia o pôsobení kameňov nájdeme v diele známej mystičky, svätej Hildegardy z Bingenu. Albertus Magnus, biskup z Rezna, taktiež popísal vo svojom diele liečivé pôsobenie kameňov. Nazýval ich zázrakmi sveta… V tých časoch jestvovali dva základné druhy spisov, ktoré sa zaoberali náukou o kameňoch: lapidáriá, ktoré popisovali desiatky nerastov: ich pôvod, výskyt, vzhľad, fyzikálne vlastnosti, liečivé i magické schopnosti, a traktáty o dvanástich drahokamoch Apokalypsy. Prvé vedeckejšie po jednanie o mineráloch vytvoril Albert Veľký v 12. storočí. Zdrojom vedomostí o nerastoch a ich účinkoch boli okrem iného aj lekárske či farmaceutické diela. Drahokamy sa nosili na krku, na paži, na opasku, na zápästí, v prsteňoch ako liečivý prostriedok pri mnohých neduhoch. Farmaceuticky sa miešali do rôznorodých liečiv, konzumovaných zväčša v podobe prášku rozpusteného vo vode či víne, alebo zmiešané s ďalšími substanciami, prípadne boli súčasťou mastí, púdrov a obkladov. Absolútne bezkonkurenčné však bolo použitie kameňov v mágii – od rozmnoženia majetku cez dosiahnutie víťazstva v boji až po zahnanie prírodných katastrof…

Základy fungovania litoterapie

Voľné elektróny v kryštálovej mriežke kameňa majú pravdepodobne schopnosť pracovať na podobnom princípe ako počítačová pamäť. Kameň môže ukladať informácie a na základe spätnej väzby pôsobiť pozitívnymi vibráciami na svojho nositelia. Obdobne sa aj vibrácie človeka odovzdávajú do štruktúry kameňa a znovu nachádzajú, prípadne vnímajú ako príjemný pocit. Už sám tento pocit stačí na zmenu nálady, na odstránenie psychickej únavy, na zmiernenie zdravotných ťažkostí, na vrátenie chuti do života…

Litoterapia

Je to terapia minerálmi, najmä drahokamami a polodrahokamami. Pomáha predovšetkým pri duševných, duchovných, emocionálnych i fyzických blokoch, ktoré spôsobujú nielen psychické, ale i telesné ťažkosti, narušujú duševnú rovnováhu, vyvolávajú emocionálny zmätok, ovplyvňujú často celú osobnosť postihnutého človeka i priebeh a kvalitu jeho života. Vibrácie a sila kameňov dokážu uvoľniť zablokované dráhy svojím zložením, farbou, tvarom a vlastnosťami. Energia kameňov preniká do podstaty bytosti prostredníctvom frekvencií, rezonancií, intenzity svetla, vibrácie farieb a vnútorných impulzov na vedomej i nevedomej či podvedomej úrovni. Základným princípom litoterapie je liečenie tela cez dušu a hojenie duše cez dotyk tela s kameňom. Je to úplne prirodzená, „prírodná“ a neinvazívna cesta, pri ktorej nedochádza zväčša k žiadnym vedľajším účinkom a intoxikácii organizmu chemickými zložkami klasických liečiv. Samozrejme, nenahrádza riadnu lekársku starostlivosť!

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *