Magické vrecúška

Tu si môžete objednať rôzne magické vrecúška, ktoré Vám sami vyrobíme a naprogramujeme.

Samozrejme je potrebné zadefinovať na čo má také vrecúško slúžiť. Či má chrániť Vás alebo konkrétnu osobu pred urieknutím, pred astrálnymi útokmi, a pod.

Toto vrecúško je potom celoživotné – funguje tak, že po určitom čase – cca. rok ale je to individuálne podľa sily a frekvencie atakov alebo potreby ochrany, je potrebné vrecúško znovu nabiť. To pre Vás urobíme zadarmo – je potrebné aby ste nám ho poslali alebo doniesli k nám na prevádzku.

Vrecúško za žiadnych okolností neotvárať ani ináč neničiť (voda, oheň a pod.). Hrozí silný protiútok tomu, kto ho otvorí. Prosím berte na vedomie! Je to magický predmet, ktorý nie je na hranie ale slúži svojmu účelu, pre ktorý je vytvorený, preto ešte raz opakujeme: za žiadnych okolností neotvárať a neničiť!!! Keď sa vrecúška budete chcieť zbaviť, jednoducho nám ho doneste alebo pošlite!

Počet výsledkov na zobrazenie 6