Fyzický rozvoj

Fyzický rozvoj je dôležitý pre naše zdravie, krásu, harmóniu. Každý z nás má svoje vlastné energie a určité vyžarovanie. V tejto rozvojovej časti sa budeme snažiť pôsobiť práve na túto vonkajšiu oblasť, ktorá je samozrejme spätá s ostatnými rozvojovými oblasťami. Keď podceníte fyzický rozvoj a zdravie, nezostane vám už príliš času a priestoru na rozvoj ostatných oblastí, takže ak si myslíte, že táto oblasť nie je tak dôležitá ako napríklad duševná alebo duchovná oblasť, zrejme ste niečo správne nepochopili.