Ašarat – Pochopenie piate

To, čo sa deje tu a teraz, sa deje aj na inej alternatívnej ceste a presne tak, akoby sme po tej ceste kráčali. Deje sa to na základe predurčenia. Ak máme napríklad 5 ciest, tak na každej z nich sa odohrá ten istý dej s odlišnosťami následkov a dopadov na náš život.

Pomôžem si slovami kolegu Aschera: „My vlastne stojíme staticky v jednom bode. Nekráčame v čase a priestore vpred, ale čas prichádza k nám a my sa len presunieme do úrovne času a cesty tam, kde sa rozhodneme, že nám to najviac vyhovuje.“

Všetko, čo sa stane, sa vlastne už stalo. Aj vďaka tomu mnohí vedia využívať dar jasnovidectva. Ja vďaka tomu dokážem ovplyvňovať skutočnosti a zasahovať do osudu človeka cez budúcnosť. Aj keď budúcnosť je už v hlavných bodoch daná a nemenná, predsa svojimi zásahmi vyberám cesty, kde je silnejší vplyv pozitívnych síl (VPS) a snažím sa negovať prípadné vplyvy negatívnych síl (VNS). Na každej z týchto možných, či už chcem, alebo nechcem, nachádzam vplyvy tak negatívnych, ako aj pozitívnych síl a snažím sa zmeniť to, čo človeku hrozí, alebo aspoň zmierniť dopady toho, čo sa už zmeniť nedá.

Predstavme si napríklad, že jedinec má vo svojom osude napísané, že bude odsúdený za nejaký trestný čin a strávi niekoľko rokov vo väzení. Ak toto vidím vopred napríklad niekoľko rokov a viem, že tento moment je nemenný, teda súdu a odsúdeniu sa dotyčný tak či tak nevyhne, môžem aspoň nájsť cestu a usmerňovať jeho kroky tak, aby sa dopady nevyhnutnej udalosti v rámci karmy skončili napríklad iba menšou nepríjemnosťou. Dotyčný síce bude odsúdený, ale výsledkom bude možno iba nejaká pokuta. Takto som svojím zásahom zmiernil nevyhnutný dopad karmy na minimum, keď už súd a trest boli napevno napísané v živote dotyčného človeka. Jeho život si môže ísť ďalej inou alternatívou bez ďalších následkov.

Najdôležitejšie je uvedomiť si, že každým takýmto krokom vznikajú nové a nové paralelné cesty. Ak by sme to chceli vyjadriť matematicky, tak úplne základné alternatívy cesty pre riešenie jedného problému sa nám rozvetvujú cca na 125 možností. Ak máme pri svojej práci na starosti napríklad 6 dôležitých oblastí v živote klienta, tak nám to dáva už 750 možností a rôznych ciest, ako bude jeho život ďalej postupovať. Na celej veci je najťažšie pochopiť to, ako môžeme kráčať po jednej ceste, keď pritom sme paralelné na šiestich ďalších cestách naraz a máme napríklad 750 možností, ako tých 6 oblastí riešiť.

Aby som vás však hneď v úvode úplne nedoplietol, stačí, ak si zredukujete zo 125 na 25 možností. Teda si uvedomíte len tých prvých 25 možností, ktoré sa týkajú jednej najzávažnejšej oblasti života jedinca. Zoberme si napríklad, že človek má určitú hlavnú pracovnú činnosť a tá sa skladá z 25 rôznych čiastkových činností. My musíme pri týchto križovatkách nájsť tie správne odbočky, alebo správne momenty rozhodnutia sa, ako kráčať ďalej. Moment rozhodnutia je akýmsi pomyselným rázcestím, kde sa rozhodujeme, či pokračovať vpravo alebo vľavo. Ak sa toto naučíte a pochopíte, že všetko, čo sa má stať, sa už vlastne stalo, pomôže vám to uchopiť aj moment, ktorý voláme „déjà vu“.

Bez názvu2

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *