Ašarat – Pochopenie druhé

Sú momenty na začiatku života človeka, kedy sa jeho základné cesty ako keby nemenili a nedávali žiadnu inú šancu či možnosť, ako postupovať ďalej. Tieto cesty sú niekedy do istého momentu rovnaké. Keby sme si pred človeka nakreslili 5 základných línií a prešli by sme si po každej z nich, aby sme zistili, ktorá cesta bude pre dieťa správnejšia, zistili by sme, že žiadny rozdiel tu proste nie je. U niektorých ľudí je do určitého momentu ponechaná forma prežitia úseku života bez toho, aby bola šanca na výber. Niekedy je to dobré, niekedy je to zlé. Je to uhol pohľadu. Niekto má aspoň na čo spomínať a niekto práve tento úsek života vytesní zo svojich spomienok. No v živote každého človeka príde pomyselný moment, kedy sa rozhodne, že je čas odkloniť sa od pôvodnej danej cesty.

Tento základný moment, kedy sú v detstve všetky línie rovnocenné, je takto daný aj preto, aby sa človek mohol vo svojom zlomovom bode sám rozhodnúť, kam pretaví svoje nadanie, v akej oblasti sa bude angažovať a kam sa budú jeho kroky uberať. Napríklad nadanie na mágiu sa môže pretaviť do náboženstva, maľovania živých obrazov, výskumu, učenia, archeológie… A takto by sa dalo vymenovať množstvo ďalších zdanlivo nesúvisiacich odvetví. Prečo som použil práve slovo mágia a spojil ho s profesiami navonok nesúvisiacimi? Poďme si to vysvetliť.

Náboženstvo je fenomén, ktorý ľudstvo sprevádza už od pradávnych dôb. Už v praveku sa ľudia utiekali k určitej forme náboženstva, na steny jaskýň kreslili rôzne tvory a svojimi rituálmi sa snažili o to, aby ich tieto tvory v prvom rade nakŕmili a ošatili. V modernej dobe sa náboženstvo stretáva s mágiou skôr v negatívnom zmysle. Ale tak isto sa človek môže narodiť práve preto, aby cestou náboženstva spoznal tajomstvá mágie ukryté a nazbierané v tajomných rituáloch, napríklad aj v kresťanskej cirkvi. V tejto úrovni môže tento jedinec rozvinúť svoje nadanie a predpoklady svojho Ja a s mágiou pracovať, aj keď pre jeho generáciu možno ostane navždy ukrytý pod plášťom v nejakom kláštore.

Archeológia. Možno si poviete, čo už len môže mať spoločné archeológia s mágiou? Človek zaoberajúci sa mágiou však v rámci archeológie neskúma len kúsky črepín a pozostatky prítomnosti ľudstva. Jeho akademické poznatky z archeológie mu pomáhajú spoznať tajomstvá, ktoré by mu inak ostali ukryté, tie, ktoré sa nedajú rozlúštiť len bystrým mozgom a logikou. Musí tu byť práve duša, ktorá je pripravená odhaliť dávno stratené artefakty  a práve vďaka svojmu vnútornému naladeniu priviesť skryté symboly späť do života. Takto dokáže odhaliť dávne tradície a stratené prvky mágie pradávnych civilizácii.

Maľovanie živých obrazov. Neviem, nakoľko ste sa stretli s týmto pojmom, ak si odmyslím pár historických momentov, kedy sa o maliaroch hovorilo, že im preskočilo, alebo že do nich vstúpil démon. Existujú jedinci, ktorí svoj život zasvätili mágii prostredníctvom maľovania a veľakrát ani netušia, nakoľko je ich cesta maliara spätá s mágiou. Takíto jedinci dokážu do svojich obrazov nielen realisticky preniesť daný moment, ale tento obraz doslova oživiť. Cez svoje Ja dajú obrazu dušu. Ak v správny moment maliar zachytí napríklad portrét mága, spojí sa s ním cez svoje Ja a prenesie do portrétu aj časť duše a tým obraz oživí. Takéto portréty boli kedysi vzácnosťou a tiež nebezpečným artefaktom, pretože mohli mať schopnosť pohltiť určité fragmenty duší ľudí, ktorí portrét vlastnili. Dnes je už tento fenomén takmer zaniknutý, pretože takíto maliari sú zriedkaví a portréty nahradili fotografie. Fotka nikdy nedokáž urobiť to, čo dokázali takéto jedinečné portréty.

Výskum, učenie a rozvoj ľudí. V podstate sa dá povedať, že aj ja sám kráčam touto cestou. Snažím sa skúmať nové techniky a svoje učenie odovzdávať ďalej a tým sa starám o rozvoj nových, staro-nových kolegov, ktorí sa prinavrátili na túto Zem, aby mohli kráčať životom, ktorý sa v určitom momente spojí s pojmom mágia.

Aj na týchto príkladoch vidíme, ako sa jednotlivé cesty v rámci hlavného prúdu spájajú, prelínajú naprieč rôznymi odbormi a pritom akoby človek kráčal ruka v ruke po dvoch rôznych cestách, hoci vlastne kráča po tej istej. Život prináša každému z nás množstvo prekvapení a zaujímavostí, pokiaľ si v momente rozhodnutia nevyberieme tú jednoduchšiu cestu. A každý z nás sa môže jedného dňa pozastaviť nad tým, že jeho život je síce na prvý pohľad plnohodnotný, no predsa je v ňom akési prázdno.

 

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *