Ašarat – Ovládanie svojho Ja

Prvý bod, ktorý je potrebné pochopiť pred pochopením základov mágie, je ovládanie seba a svojho JA, ktoré vám diktuje, ako v určitých momentoch reagovať. Samozrejme, že každý sa vie ovládať do určitého štádia, ale nie je jedno, ako sa budete vedieť ovládať s touto novou silou, pretože potreba sebakontroly u mága je ďaleko vyššia ako pri iných bežných ezoterických praktikách.

Kým pri bežných činnostiach sa má ponechávať jedincovi – terapeutovi voľnosť prejavu a súcitenia pri práci so subjektom, tu musí terapeut dosiahnuť úplné vypnutie emócií svojho JA.

Jedným z príkladov práce s emóciami, vo vzťahu k práci s mágiou a čarodejnými prvkami, je sila precítenej emócie, ktorú kedysi vkladali do svojej kliatby tí, ktorí chceli škodiť iným ľuďom. Takýto ľudia vedeli použiť silu svojho hnevu a emócie tak, že spojili svoje prianie a emóciu v ucelený a premyslený celok, čím vytvorili, či už vedome alebo podvedome, funkčný program, ktorý sa stal životaschopný. Nedá sa vylúčiť, že pri tom zohrala svoju úlohu aj iná sila, ktorá bola súčasťou – vonkajšou, na scelenie životaschopnosti programu.

Samozrejme, sú aj iné formy práce s emóciami, ako je napríklad terapeut Silvovej metódy, ktorý sa snaží precítiť a poznať subjekt pozorovania z pozície vnútorného precítenia emočného sveta a potom si objekt vizualizuje na mentálnej obrazovke, ktorú si vytvorí.

Nemôžem však tvrdiť, že sa v týchto momentoch nevyužívajú emócie nevhodne, ale treba si uvedomiť, že vy budete pracovať, alebo mnohí už aj pracujete, na úplne inej frekvencii.

Tak, ako vás na kurzoch, seminároch, stretnutiach či náboženských aktivitách učia spoznať emóciu lásky a precítiť radosť, tak v tomto sa treba vedieť od toho všetkého odosobniť.

Pretože ak si myslíme, že opakom lásky je zlosť, tak ako je opakom svetla tma, uvádzame sa do omylu. Pretože aj zlosť, hnev či nenávisť je stále obdobný emočný prejav, ktorý sa negatívne odrazí na práci a výkone mága.

Pristúpme teda ku konkrétnemu opisu trénovania prepínania bez emočnosti.

Každý tréning sa snažte robiť osamote a bez svedkov. Nájdite si svoje miesto či kút, kde viete, že nebudete rušený ničím a hlavne nikým.

Svoje okolie začnite upravovať adekvátne tomu, ako sa vám páči. Ideálne je, ak si môžete v dome či byte vytvoriť súkromnú miestnosť, určenú práve na tento zvláštny životný štýl. Ak sa to technicky nedá, treba si nájsť miesto niekde inde hoci napr. aj v starej šope a podobne.

Postarajte sa o to, aby ste neboli počas učenia sa rušený. Ak vás aj niekto vyruší, berte to ako súčasť tréningu a nenechajte sa vyviesť z rovnováhy. Jednoducho to berte ako súčasť vášho výcviku. Neskôr sa aj tak budete musieť naučiť nereagovať na takéto podnety, ktoré iných vyvedú z rovnováhy.

Ak máme miesto vybraté a pripravené (nemusí to byť podmienka), tak zahájime prvý krok k ovládnutiu svojho vnútra.

Ako prvý krok môžeme zahájiť tréning s hudbou, ktorú počúvame.

Každý má svoje obľúbené skladby či interpretov. Najprv si púšťajte interpretov a skladby, ktoré vás uvádzajú do stavu príjemnej zábavy.

Keď sa ovládnete a nenecháte sa strhnúť do víru tanca a zábavy, tak po čase pocítite, že prichádza príjemný pocit pokoja a kľudu. Pri tomto je čas zmeniť štýl toho čo počúvate za pravý opak. To znamená, púšťať si to, čo vás vyslovene dráždi.

Toto treba aplikovať do doby, kým nemôžete s určitosťou povedať, že sa už ovládate natoľko, že sa nenecháte ovládnuť žiadnou emóciou z počutého.

Toto musí prejsť až do toho štádia, že prestanete vnímať hudbu a budete len niekde v úzadí niečo počuť, čo síce poznáte, ale patrí to do sveta, v ktorom žijete tak, ako šum okolitého sveta z ulice a podobne a preto to neruší. Vďaka tomu sa potom dostanete do štádia, že sa budete vedieť odpútať od okolia a jeho rušivých momentov.

Musíte dosiahnuť pocit uvoľnenia a pokoja vo vzťahu k uvedeným skutočnostiam. Keď dosiahnete tento pocit,  môžete  postúpiť ďalej. Teraz môžete začať s prácou tak, aby ste sa vyslovene začali venovať tomu, čo ste sa tu naučili. To znamená, začnite si opakovať veci, ktoré potrebujete. Zahájte cvične, bez pôsobenia síl energií – len tréningovo, aby ste sa naučili, ako vám to pôjde teraz, keď už ste presvedčený o tom, že ovládate túto časť.

Ak všetko prebehne hladko, môžete si gratulovať, túto časť máte zvládnutú.

 

 

 

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *