Absurdita od Macrosa – Otázky a odpovede

Priatelia a aj náhodní čitatelia.

Zozbierali sa otázky a rozhodol som sa skúsiť vo svojich absurditách na ne odpovedať.
Niektoré otázky sú však na obšírnejšie vysvetľovanie a nedajú sa vyjadriť len slovami – áno a či nie. Každopádne som sa snažil odpovedať tak, aby sme sa chápali. Ak nebudete niečomu rozumieť, napíšte nám, prípadne ponechajte otázku v komentári a ja sa Vám pokúsim odpovedať v najbližšom takomto vstupe.

1. Ako sa dá vysvetliť, bližšie opísať duša – dá sa duša vidieť?

Dušu chápeme vo všeobecnosti ako formujúci sa princíp, ktorý je konkrétne u človeka princípom myšlienkovej činnosti a je bytostnou formou ľudského tela.
Poznanie duše získavame skúsenosťou na základe zmyslového vnímania, pričom pravdivosť poznania chápme ako zhodu poznatkov so skutočnosťou.
Všetko poznanie duše pochádza zo zmyslov, no ďalšie spracovanie tohto poznania uskutočňuje rozum. Inými slovami – čo prichádza zmyslami je len potenciálom poznania, ktorý musí byť aktualizovaný činnosťou rozumu.
Počas života dušu nie je možné vidieť fyzickým zrakom. Môžeme ju vedieť, vnímať, ale nie vidieť.

2. Hovorí sa, že človek upíše svoju dušu napr. diablovi – čo sa potom deje? Môže človek počas života stratiť svoju dušu tak, že ju už stratí hneď, že sa duša oddelí od tela počas života? Nastáva hneď smrť?

Toto je niekoľko otázok a nedá sa asi jednoducho na ne odpovedať. Dušu nemožno upísať diablovi, ale môžeme o ňu predsa prísť. To sa deje však vo veľmi špecifických prípadoch.
Duša sa môže oddeliť od tela a byť už na svojej púti, hoci telo ešte žije. Videl som osobu v kóme, kde duša už prítomná nebola, ale srdce a pľúca boli v činnosti samovoľne bez prístrojov.

3. Väčšina ľudí si ani neuvedomí, že má nejakú dušu, dá sa k nej nejako preniknúť? Napr. meditáciami? Ako ju počuť a rozumieť jej?

Duša je veľmi komplexný jav. Ja si myslím, že sa dá pochopiť. Preniknúť ku nej? Áno, sú na svete jedinci, ktorí toto dokážu a dokážu sa aj zmocniť duše. No našťastie je ich skutočne veľmi málo.
Keby sme dušu nevedeli pochopiť, nemohli by sme sa a priori ani o nej rozprávať a písať o nej.
Duši asi každý rozumie – tej svojej, ale nie stále ju chápe, alebo počúva. Duša k nám občas aj prehovára, riadi naše životy. Napríklad, ak sme skutočne zamilovaní, ideme za hlasom duše.

4. Mnohí opisujú v ezoterike ducha a dušu. Ducha nie vo význame zomretej osoby, ale ducha v žijúcom človeku, alebo tzv. duchovné telo. Je to to isté ako duša, alebo nie?

Nedá sa jednoznačne odpovedať, pretože je veľa spôsobov, ako pomenúvame to isté a predsa tomu dáme iný názov. Ja mám trošku inak rozdelené pojmy Duch a Duša, ale to nemusí nič meniť na meritu veci. Ak sa teda jedinci chápu, je jedno, ako sa to pomenuje. Ono jestvuje duša aj v kolese bicykla a auta, a aj tak vieme, že sa nebavíme u ľudskej duši.

5. Prečo je v ezoterike toľko ľudí, čo sú divní, alebo patria na psychiatriu, alebo klamú a snažia sa na tejto duchovnej oblasti len zarobiť peniaze?

Začnem od konca. Človek sa naučil, že treba prežiť a treba zarobiť na to peniaze. Prečo by mala byť ezoterika výnimka? Len preto, že je to ezoterika? Náboženstvá sú vraj najvyššie duchovné inštancie a predsa zarábajú ako nikto iný na svete. Osobne si myslím, že top najbohatší sú podstatne chudobnejší, ako napríklad katolícka cirkev.
A čo je to divný? Ako psychologicky označiť človeka za divného? Neviem, kto patrí alebo nepatrí na psychiatriu, to je otázka na psychiatrov. Ak sa človek zaujíma o ezoteriku, nemusí byť principiálne duševne chorý.

6. Je potrebné mať talent, alebo sa dá stať mágom, aj keď nemám žiadne predispozície v porovnaní s ľuďmi okolo – čo vidia auru, vedia astrálne cestovať, vedia liečiť, veštiť a pod.?

No raz som povedal, že aj z dreva sa dá niečo vystrúhať, ale už o tom pochybujem. No roky, čo sa tomu venujem, ma utvrdzujú v skutočnosti, že aj talentovaní jedinci dokážu nedôjsť do cieľa. Je to preto, že sa nechajú uniesť svojím egom a samozrejme, seba vidia podstatne ďalej a vyššie ako sú. A na iných kolegov sa zase dívajú s dešpektom. Sami pri tom sa následne uzavrú do seba a stanú sa odborníkmi na všetko. A tí, ktorí si možno veria menej, postupne prichádzajú reálne k cieľom svojej cesty.

7. Je pravda, že sa učím len to, čo som už raz vedel? Resp. čo mi duša predurčila?

Nie, nie je to pravda.
Ak je duša na určitej úrovni a má „čo povedať“ do určovania svojho poslania, tak do určitej miery môže ovplyvňovať to, do akého života sa narodí a čo bude v tom danom živote robiť. Predstavme si cestu duše ako špirálu, po ktorej duša stúpa a postupne sa vyvíja.
Niekedy si sama môže vybrať rodinu, s ktorou sa vopred dohodne, že práve s nimi bude v rodinnom zväzku a podobne.
Niektoré duše si nemôžu sami vybrať svoje smerovanie, dostanú to proste ako úlohu, pretože im určia, čo je potrebné vykonať – urobiť. Vedia teda, čo budú mať urobiť a o to nie je duša viacej menejcenná, ale proste v rámci kolektívnej potreby dostane úlohu , niečo tu vybudovať, v niečom pomôcť a podobne.
Celkový komplex pochopenia zmyslu prepojení na paralelné svety a svet fyzický je veľmi, veľmi náročný proces na celistvé pochopenie kontextov a vzájomných potrieb, ktoré vedú k celkovej harmónii.

8. Čo sa stane, keď mám predurčenú určitú cestu a ani za Boha neviem zistiť, aká to je? Všetci naokolo hovoria, že idú po duchovnej ceste – ako mám zistiť, aká je tá moja?

Ach … no takto. Duša má viacero poslaní a je na človeku, či ju počúva alebo nie. Človek si cestu vyberá podľa jednoduchosti a Duša podľa potreby napredovania a nie podľa jednoduchosti života. Všetci naokolo často o tom síce rozprávajú, že kráčajú duchovnou cestou, ale konajú tak naozaj? A čo je duchovná cesta? Modlenie sa, meditovanie, či snívanie o tom? Každý raz snáď nájde tú svoju cestu a to buď v tomto živote, alebo v tom druhom.

9. Ako je možné, že existujú zákony a zákonitosti, ktoré sú nemenné a kto ich teda určil a z čoho vyplynuli? Existuje alebo neexistuje Boh – nie ako deduško na obláčiku, ale ako súbor jednotlivých zákonov a pravidiel?

Nemenné zákonitosti? Čo to je? Nemenná zákonitosť asi nejestvuje. Keby sme prežili ešte tisícročie a pozreli sa potom napríklad na cirkev, potom bola taká istá nemenná? Ak by sme sa potom pozreli na čokoľvek, bolo by to rovnaké? Myslím si, že nie a že zmeny idú postupne. Niekedy je len dobre, že nejdú rýchlym tempom a veci majú čas dozrieť, a niekedy je to na škodu. Je to len uhol pohľadu.
Ak Boha chápem ako jeden z paralelných svetov, možno. Kresťania boha vnímajú inak, moslimovia tiež inak. Je to uhol pohľadu na Boha ako takého. A ak ale existuje jeden Boh, je naozaj len jeden, alebo sa vrátime ku sústave božstiev, ktoré všetko riadia tu na zemi?

10. Kto, alebo čo určuje karmu človeka? Majú ju aj bytosti, ktoré nemajú fyzické telo?

Karma sa bežne chápe ako niečo negatívne, ale to nie je celkom správne pochopenie. Karma je výzva, sú to určité prekážky, ktoré tu máme, aby sme sa vďaka ich zdolávaniu posunuli niekam vpred. Preto to nie je nič zlé a ak k tomu správne pristúpime, tak spravíme veľký krok dopredu.

Má bytosť, ktorá nemá fyzické telo, dušu? Ak budeme vedieť na toto odpovedať, tak ja budem vedieť odpovedať na druhú časť otázky.

11. Dá sa karma zmeniť? Alebo zameniť?

Karma, slovo často skloňované hlavne vo chvíľach, ak sa nám v živote udeje niečo negatívne. Často sa na človeka dívame akoby zvrchu, keď ho niekto označí ako karmicky postihnutého. Väčšinou sa takto dívame na ľudí so zdravotným postihnutím, alebo na ľudí, ktorí majú proste v živote smolu. Kresťania na toto majú príslovie: „Koho Boh miluje, toho krížom navštevuje.“ A samozrejme dodajú, že kto tu na zemi trpí, má v kráľovstve nebeskom zaručené miesto a bude tam privítaný/á.
Paradoxne na úspešných ľudí sa dívame občas tiež cez prizmu karmy, niektorí to nazývajú „pozitívnou karmou.“ Priznám sa, netuším, čo je to pozitívna karma. Karma sa proste stala pojmom, ktorým sa zaoberáme a často ani netušíme, kam ho vlastne zaradiť. Stretávam sa s tým, že niektorí „liečitelia a mágovia“ niekoho takto opečiatkovali a poslali preč, že sú strašne postihnutí karmou a oni nemienia riskovať svoje zdravie a život na to, aby riešili ich karmické problémy a podobne. V takýto čas sa zvyknem zamyslieť nad tým (ak sú títo ľudia takými znalcami duše a karmy), prečo to robia, keď sa tak veľmi boja, aby niečo z cudzej karmy neprebrali na seba? Nenapadne aj vás pri tomto, že možno práve tým si „poškodzujú“ karmu, že nepomôžu inému? Alebo sa zhodneme na tom, že sú proste bezradní zoči-voči danému problému?
To, čo duša pred narodením prijme ako svoje programy – ciele, to nám počas života v duši zostane. My však vieme občas dopady týchto karmických programov aj regulovať. Vždy, keď sa narodíme, sa rodíme so všetkými silami a potenciálnymi schopnosťami, ktoré potrebujeme na splnenie úlohy, ktorá súvisí s naším osudom, s našou karmou.

12. Keď morálne pravidlá sú len svetského charakteru, existujú určité pravidlá duchovna? Keď vidím ako žijú farári (pedofília, majetky a peniaze) a čo narobil kresťanský svet (vojny, vymývanie mozgov), existuje nejaký súbor duchovných (nie zrovna tradičných kresťanských) pravidiel? Pravidiel, podľa ktorých budeme po smrti naozaj súdení?

Ľudia žijú ako žijú. Nežijeme ideálne a nie sme bez chýb. O tom je život. Zjednodušene povedané, dostaneme sa po smrti do sveta, kde sa všetci stretneme so svojimi skutkami a tam naozaj niet už kam ujsť. Niet tam advokátov a ani sudcov, ako si to predstavujeme tu. Je tam duša a jej posun vpred, stagnácia, či klesnutie o niečo nadol. Podľa toho sa potom odvinie naše ďalšie zrodenie do nového života. Podľa toho, či je treba, aby sa duša posunula v pred.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *