Absurdita od Macrosa – Egypt II.

pyramidy-v-gize

Tajomstvo koruny faraónov

Od kňazských energetických expertov sa žiadalo, aby ovládali techniku, umožňujúcu dosiahnuť:
– odtienenie proti vybitiu výbojom (kondenzátorový efekt)
– ochranu pred rýchlym nabitím v blízkosti generátora energie (skrat)

Riešením tohto problému boli faraónske klobúky, tak často obdivované na obrazoch a maskách. Tieto faraónske klobúky alebo koruny boli konštruované tak, aby dovolili prechod iba určitým energetickým prúdom, mali funkciu filtrov. Človek nemusel znášať celé nabitie energiou, ale sám sa nabil cennými časťami energie, zatiaľ čo tie zvyšné boli odtienené. Obrazy z neskorého Atonovho kultu nám v princípe ukazujú, ako táto technika fungovala. Na tých zobrazeniach vidíme, ako lúče Slnka čiastočne zasahujú faraóna a čiastočne sa odrážajú od jeho klobúka.

Nepriamo sa tieto staroegyptské praktiky spomínajú aj v Biblii. Keď Mojžiš odvádzal Izraelitov z Egypta, vo forme modlitieb im predpísal isté rituály. Tak už si napr. nesmeli “dávať na hlavu platne”. Tieto platne spôsobovali, že sa zvyšovalo nabitie človeka energiou, avšak s neželateľným vedľajším účinkom. U netrénovaných ľudí sa vyskytovali charakteristické skraty ako záchvaty zúrivosti a nevysvetliteľné konanie v afekte. Nabitie, rovnako ako všetky ľudské kvality stimulovalo aj záporné charakterové vlastnosti. Pri úteku z Egypta si Izraeliti brali so sebou staroegyptskú vedu a techniku faraónov. Ságami opradená “archa” zmluvy nebola ničím iným ako generátorom energie podľa egyptského vzoru…

“Faraóni boli najvyššími kňazmi v Egypte. Boli to oni, čo vyrábali či vytvárali energiu, boli pri chode generátora, alebo ako to nazvať. Len nezabúdajte na to, že tento stroj nemohol byť postavený kdekoľvek, fungoval len na určitých miestach, kde energia vychádzala zo Zeme alebo kde vstupovala do Zeme energia prichádzajúca z nebies.”

“Dal by sa potom,” pýtal som sa ďalej, “vystopovať jej účinok, ak sa nachádzame na takomto mieste, aj v prípade, ak je generátor či zosilňovač vypnutý?”
“V islame poznáme celý rad takých miest,” uistil ma moslimský gnostik, “na ktorých môžeme tieto účinky pocítiť aj bez zosilňovača. Tu v Egypte strážili takéto miesta Kopti. Zväčša tam vidíme koptický kláštor.

Kde sa vybíjala životná energia – v komplexe pyramíd v Gíze mala túto úlohu Mykerinova pyramída. Tvorila podľa našich dnešných predstáv o elektrine záporný pól. V blízkosti, alebo vo vnútri Mykerinovej pyramídy boli mŕtvi zbavovaní zvyškov svojej životnej energie. Vonkajšie efekty pyramíd sa síce príležitostne skúmali aj pomocou virgule, ale vždy sa na ne nazeralo ako na vedľajšie účinky vlastného diania vo vnútri pyramíd. Zdá sa, že nikomu zatiaľ nezišlo na um, že sily v blízkosti veľkých pyramíd, ktoré účinkujú aj dnes, sú natoľko silné, že aj pri veľmi improvizovaných experimentoch nevyhnutne vedú k ohromujúcim výsledkom.

Na rohoch Cheopsovej pyramídy sa virgule mykali najcitlivejšie. Dokázalo sa, že každých 10 až 15 metrov od stredu päty pyramídy sa vyskytovali zvlášť intenzívne silové polia, smerujúce šikmo preč od pyramídy. Preskúmalo sa, či je to tak aj pri Cheopsovej pyramíde, a naozaj, aj odtiaľ sa šíri silové pole po línii, zodpovedajúcej zhruba priebehu cesty k Sfinge a potom nadol k údolnému chrámu. Skupina odhalila aj silové pole, šíriace sa od pyramídy do púšte. Na priamej spojnici rohov Cheopsovej a Chefrenovej pyramídy sa u mnohých účastníkov vyskytli pozoruhodné reakcie. Niektorí hovorili o náhle vzniknutej nevoľnosti, mali ľahké poruchy krvného obehu. Dve účastníčky nemohli ísť pozdĺž tejto línie, lebo mali zvieravý pocit v oblasti krku a hrtanu, bolo im zle a mali aj poruchy rovnováhy. Obe boli v rozdielnom čase na tom istom mieste. Hoci ani jedna nevedela o skúsenostiach tej druhej, podali ostatným spontánne správu o tomto úkaze. Neskôr v hotely sa prišlo na spoločnú vlastnosť oboch týchto žien: operáciu štítnej žľazy.

Vo freske na Cheopsovej pyramíde Egypťania zanechali významné zápisy v podobe obrazov. Tu sa na plošine v dnešnej Gíze nachádzajú miesta pôsobenia síl Zeme. Zabudlo sa na ne na celé tisícročia. Sú tu:
– miesta stanovenia diagnózy
– miesta liečenia
– miesta prepólovania

Časovo obmedzený pobyt pacienta na týchto miestach liečenia bol prvým krokom pri terapii. Potom nasledovala druhá fáza v celom predpolí. Až po tisícročiach, keď sa už dlhší čas nezachovávali žiadne správy o ich pôvodnej funkcii, sa tieto miesta zmenili na cintoríny. Postupne boli na tento účel prestavané.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *