Absurdita od Macrosa – Egypt I.

porod-egyptanky-na-papyre

Nepochybne aj starí Egypťania trpeli rôznymi chorobami. Starli a opotrebovávali sa práve tak, ako my. Dávno pred nami však vyvinuli metódy, umožňujúce potlačenie príznakov choroby a spomalenie alebo dokonca zastavenie procesu starnutia.

V chráme Kom Ombo zvlášť dobre vidíme, ako sa v “dome života” vyučovala teória liečiteľstva. V zadnej časti chrámu sa nachádzajú “pôrodné komory”, a na ich vonkajších múroch sú vytesané texty o anatómii, fyziológii a patológii. Nájdeme tu i tabuľku s chirurgickými nástrojmi. Na všetkých miestach s takýmito tabuľkami, ktoré slúžili na študijné účely pre budúcich liečiteľov, je zreteľné, že sa pred tabuľou vždy teoreticky diskutovalo o použití nástrojov, ktoré potom prakticky predviedol na pacientovi majster – stále znova a znova, až kým študent nebol schopný operovať samostatne…

Staroegyptské pomenovanie “dom života”, poukazuje na účel zariadenia. V “domoch života” sa:

– rodilo
– udržovalo pri živote
– umožňovalo zostať vitálnym a zdravým
– zostávalo so zomierajúcim a zomieralo
– pripravovalo na posledný odpočinok

Neskôr, keď vzrástol počet obyvateľov, nebolo možné poskytnúť takúto starostlivosť všetkým Egypťanom. Z nevyhnutnosti preto v “dome života” prebiehali len problematické pôrody, čo z neho postupne spravilo pôrodnicu slúžiacu len privilegovaným, napr. kňažkám a vládkyniam. Jednoduchšie bolo poskytnúť obyvateľom Egypta ambulantnú starostlivosť. ( “Univerzitná klinika mesta Memfis”, hlavného mesta Horného a Dolného Egypta, niekoľko kilometrov od Sakkary, na západnej strane Nílu.)
Pyramídu na tomto mieste poznáme ako stupňovitú pyramídu alebo ako Džóserovu pyramídu. V priebehu môjho objavovania liečivých síl v okolí pyramíd sa tento komplex ukázal ako výnimočne účinný.

Všeobecne sa pripúšťa, že v Gíze dodatočne vznikol neskôr ako v Sakkare. Porovnanie ukazuje, že v Gíze dodatočne vzniklo pobytové zariadenie pre chorých. Zariadenia v Gíze so známou Cheopsovou a Chefrenovou pyramídou patrili dlhý čas k Heliopolisu, staršiemu duchovnému a kňazskému egyptskému centru. Je len logické, že práve tu stála najväčšia “univerzitná klinika” v celej krajine.

Musíme vychádzať z toho, že Cheopsova pyramída, hoci je najvyššia a najkrajšia, nebola “ústrednou pyramídou”, ale v prvom rade slúžila ako nástroj na liečebné účely. Chefrenova pyramída sa používala ako zosilňovač Cheopsovej pyramídy vo vzťahu k liečebným účinkom Zeme. Zároveň slúžila na vzdelávanie kňazov a popri tom bola “trénerom elánu”, pre kňazov vyšších hodností. Práve preto je Chefrenova pyramída “ústrednou pyramídou” celého areálu. Mykerinova pyramída bola veľmi dôležitá, lebo bola “nástrojom vybitia” pre pokročilých študentov kňazského seminára, ako aj na odobratie zvyškovej životnej energie z tiel tých, čo zomreli.

Chefrenovu pyramídu postavili kvôli veľkému kultu Heliopolisu, ktorý bol pre Egypťanov “Vatikánom”. Strážca “veľkého domu”, nazývaný faraón, vytvoril v tomto areáli silu, ktorú potom rozdeľoval, alebo odovzdával okolitým domom v osadách. To bol najvlastnejší dôvod, prečo žiadny z Egypťanov nechcel opustiť svoj dom, miesto svojho každodenného života. To by totiž znamenalo, že na tento čas opúšťa svoj prameň zdravia, že sa zahráva so svojím životom bez toho, aby vedel, ako sa pre neho takéto prerušenie vyvinie.

Ďalej slúžila ústredná pyramída na štúdiá a cvičenia, ktoré tu robili kňazi na záver svojho vzdelávania. Toto bolo pravdepodobne hlavným účelom celého areálu. Po rokoch intenzívnych príprav a cvičenia (nie v pyramídach) ich privádzali postupne stále bližšie k prameňu energie. Ten z nich, ktorý najlepšie znášal vedľajšie účinky príliš vysokého nabitia svojho vlastného tela, sa stal na čas novým faraónom. Túto funkciu mohol človek vykonávať iba dodatočne, inak by ho priveľmi poškodila.

Najlepšie pochopíme energetický systém starých Egypťanov, ak si názorne predvedieme, ako sa robilo rozdeľovanie energie v praxi:

– Boží “generátor energie”, nazývaný u Izraelitov “archa zmluvy”, obsluhoval jeden človek, “veľký ochranca domu”, nazývaný faraón. Zapínal a vypínal generátor.
– výsledok, využitie energie, odovzdával ďalej “stredným ochrancom domu”, kňazom
– títo prostredníci odovzdávajú silu “ochrancom domu”, mužom veľkej rodiny.

Tento systém sa počas troch tisícročí zmenil, pretože zdroje sily buď nefungovali naplno, alebo sa kvôli neschopným faraónom nedali naplno využiť. Čím svetskejším sa stával “ochranca veľkého domu”, tým menej bol pripravený viesť život “včelieho kráľa”, ktorý žil akoby uzavretý v energetickom hniezde. Avšak táto izolácia bola základným predpokladom pre funkčnosť systému, pretože kontaktom s inými živými bytosťami, žijúcimi na nízkej energetickej hladine, strácal priveľa energie. Ak by nedodržoval toto pravidlo, stratil by natrvalo schopnosť žiť na vysokej energetickej hladine. Slabým miestom tohto systému – podporujú ho aj početné fámy v “tieni pyramíd” – bol faraón sám. Zdá sa, že pre neho bolo nebezpečné, ak sa nepripravený priblížil k zdroju energie. Práve tak riskoval svoj život, ak sa bez prípravy vzdialil od zdroja (náhle, nekontrolované vybitie ako u kondenzátora). Úpadok tohto systému v starom Egypte sa začal pravdepodobne ľudskými zákazmi: znechutený svojou izoláciou v energetickom “úli” začali faraóni časom hľadať metódy, ako sa viac zdržovať v svetskom okruhu diania. Nechceli spĺňať očakávania ľudu a fungovať ako rozdeľovači energie…

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *